Random image
Random image
Random image
Aantal bezoekers

Werken in het landschap

Landschap heeft onderhoud en actief beheer nodig. Zonder beheer en onderhoud vervalt het landschap langzaam. Vroeger beheerden bewoners het landschap, omdat de houtsingels nodig waren als veekering en het hout dat vrijkwam als brandstof. Vandaag de dag regelen we dat soort zaken op andere manieren, waardoor actief beheer en onderhoud van de landschapselementen veel minder vanzelfsprekend is. Met Groene en Blauwe Diensten stimuleren we actief beheer van het Enschedese landschap..
Het onderhoud en beheer van landschapselementen op particuliere grond kan in aanmerking komen voor vergoeding via de Groene en Blauwe Diensten. Verschillende elementen komen hiervoor in aanmerking (o.a. houtwallen, singels, geriefhoutbosjes, poelen, solitaire bomen).Het kan gaan om beheer van een element dat waarde heeft in natuur, landschap of cultuurhistorie, maar ook om het vasthouden van water op percelen en in de watergangen. Daarnaast kan een groenblauwe dienst bestaan uit het openstellen van een onverhard pad of een landschapselement. Met vragen over de mogelijkheden kan contact opgenomen worden met de Stichting Landschapsfonds Enschede
Landschapselementen bepalen het beeld van het landschap. Elk landschap heeft weer zijn eigen specifieke landschapselementen en soms ook manieren van onderhoud. De landschapselementen vertellen iets over het ontstaan van het landschap. Ze laten bijvoorbeeld zien hoe onze voorouders het landschap geschikt hebben gemaakt voor agrarisch gebruik, hoe ze het land hebben ontwaterd, afgegraven en ingericht. Landschapselementen geven een landschap historische diepgang en zorgen daarmee voor een intensievere beleving bij inwoners van Overijssel en toeristen die onze mooie provincie bezoeken. Daarnaast leveren veel landschapselementen een bijdrage aan bijzondere ecosystemen; zo zijn specifieke soorten planten en dieren gekoppeld aan bepaalde elementen.
Door het afsluiten van een GBD-contract is de eigenaar duurzaam (voor 21 jaar) verzekerd van een vergoeding voor het onderhoud en beheer van de landschapselementen. Want goed onderhoud en beheer kost tijd en dus ook geld en is ook niet altijd door de eigenaar zelf uit te voeren. Met de vergoeding kan hij dus ook een aannemer inschakelen om het werk voor hem te doen. Ook is het mogelijk om een eenmalige vergoeding voor aanleg en herstel van landschapselementen te krijgen. De basis is altijd dat de grondeigenaar/-gebruiker zich actief inzet voor de instandhouding van de landschapselementen.