Random image
Random image
Random image
Aantal bezoekers

Meedoen

Het platteland van Enschede kenmerkt zich door landschapselementen. Deze laten zien hoe het landschap is ontstaan en hoe onze voorouders het gebruikten. Bovendien zijn ze vaak het leefgebied van specifieke soorten planten en dieren.

In de afgelopen eeuw hebben veel landschapselementen hun directe nut verloren. Hierdoor blijft het onderhoud achter en is het aantal elementen sterk gedaald. Dit gaat ten kosten van het mooie Enschedese landschap.

Landschapselementen zijn gemeengoed – iedereen geniet ervan. De kosten voor onderhoud en beheer horen niet alleen bij de eigenaren. De Stichting Landschapsfonds Enschede vergoedt eigenaren daarom aanleg, herstel en 21 jaar onderhoud van landschapselementen.

 

Uw voordelen.

Meedoen aan de regeling voor groene diensten heeft veel voordelen:

U draagt de kosten voor behoud van landschapselementen niet alleen.

  U ontvangt een reële beloning voor de groene of blauwe dienst die u verleent.
  U ontvangt een (eenmalige) bijdrage voor aanleg en herstel van landschapselementen.
http://www.landschapsfondsenschede.nl/wp-content/uploads/2016/01/bullet.png  U bent 21 jaar verzekerd van een vergoeding voor beheer en onderhoud.
http://www.landschapsfondsenschede.nl/wp-content/uploads/2016/01/bullet.png  U krijgt ondersteuning bij de uitvoering van uw diensten.
http://www.landschapsfondsenschede.nl/wp-content/uploads/2016/01/bullet.png  Dankzij uw inzet geniet iedereen nu en in de toekomst van de landschapselementen.

 

De procedure.

 

In slechts zeven stappen kunt u bijdragen aan het onderhoud en behoud van de Enschedese natuur.

 

1. U vraagt informatie en een aanmeldingsformulier aan bij de gebiedscoördinator Gerrit
Meutstege(Postbus 10060, 7500 PB Enschede; email: info@landschapsfondsenschede.nl).
2. U levert het formulier ingevuld in bij de gebiedscoördinator.
3. De gebiedscoördinator maakt samen met u een werkplan.
4. Met de Stichting Landschapsfonds Enschede tekent u een contract voor een eenmalige vergoeding of voor een jaarlijkse vergoeding gedurende 21 jaar.
5. U voert het beheer zelf uit of laat dit doen door een erkende aannemer.
6. U krijgt het afgesloten bedrag (jaarlijks) uitbetaald door de Rabobank in opdracht van de  Stichting Landschapsfonds Enschede.
7. In opdracht van de Stichting Landschapsfonds Enschede controleert de Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel de naleving van uw contract. Ook het Landschapsfonds zal in overleg met u controleren of de werkzaamheden goed zijn uitgevoerd.