Random image
Random image
Random image
Aantal bezoekers

Het belang van water.

Groene diensten hebben betrekking op de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen, zoals houtwallen, bosjes en poelen. Daarnaast zijn er de blauwe diensten. Deze blauwe diensten hebben met name betrekking op de voor Twente zo kenmerkende beken. Samen met het Waterschap Vechtstromen zet het Landschapsfonds zich ook in voor de verbetering en het onderhoud van deze beken.