Random image
Random image
Random image
Aantal bezoekers

Doel

 

Waarom is de Stichting Landschapsfonds Enschede opgericht?

De Stichting Landschapsfonds Enschede zet zich in voor het landschap in Enschede, toegespitst op herstel, aanleg en behoud van landschapselementen. Denk aan houtwallen en singels, poelen en solitaire bomen, maar ook aan (wandel-)paden. Samen met andere landschapselementen kenmerken zij het fraaie Enschedese landschap.

Grondeigenaren die deze landschapselementen willen onderhouden, kunnen zich voor 21 jaar verzekeren van een jaarlijkse vergoeding van de Stichting Landschapsfonds Enschede. Voor aanleg en herstel zijn eenmalige vergoedingen beschikbaar. Deze regeling heet Groene en Blauwe Diensten. De stichting nodigt met name agrari├źrs uit om mee te doen.

De Stichting Landschapsfonds Enschede beheert een landschapsfonds, waaruit de vergoedingen worden betaald. Het fonds wordt gevuld door subsidies van de gemeente Enschede en de provincie Overijssel en door bijdragen van private partijen.

Veel grondeigenaren doen inmiddels mee aan de regeling Groene en Blauwe Diensten. Er zijn inmiddels al tal van contracten afgesloten.