Random image
Random image
Random image
Aantal bezoekers

De gevlekte orchis.

De gevlekte orchis staat op de Nederlandse rode lijst van planten als vrij zeldzaam en sterk afgenomen. De plant is wettelijk beschermd. Het is een 30-50 cm hoge overblijvende plant met een knol en zonder bladrozet. De plant bloeit in juni en juli met lichtlila tot witachtige tweezijdig symetrische bloemen. De plant groeit op matig voedselrijke, natte tot vochtige grond in grasland, op heidevelden en in de duinen. Het bloeien van de gevlekte orchis is een mooi resultaat van agrarisch natuurbeheer.