Random image
Random image
Random image
Aantal bezoekers

ANBI-status

Dankzij de ANBI-status zijn giften aan de stichting voor de gever vaak aftrekbaar van de belasting.

De Stichting Landschapsfonds Enschede is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor betaalt de stichting wij geen belasting over giften die zij ontvangt. De giften zijn dus volledig inzetbaar. Dankzij onze ANBI-status zijn giften voor de gever vaak aftrekbaar van de belasting.

Hieronder vindt u voor onze ANBI-status verplichte documenten:

Naam: Stichting Landschapsfonds Enschede.

bullet RSIN nummer: 818760400.

bullet Contactgegevens: Postbus 10060, 7500PB Enschede, 053-4317588.

bullet Bestuurssamenstelling: Jan Hordijk (voorzitter), Herman Wieringa (secretaris), Martine Welman(penningmeester), Andre Leloux, Hems Averink, Henk Varvik.

bullet Projectplan groene diensten en erfbeplanting gemeente Enschede 2012-2013. Projectplan 2014-2015.

bullet Beloningsbeleid: De bestuursleden ontvangen per vergadering een vergoeding van 65 Euro.

bullet Doelstelling: duurzame versterking van de landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische kwaliteiten, de toegankelijkheid voor wandelaars en fietsers en de economische vitaliteit van het buitengebied van Enschede door het afnemen van door particulieren geboden groene en blauwe diensten.

bullet Verslag van de uitgeoefende activiteiten: Jaarverslagen 2011. 2012 ,2013, 2014 en 2015.

bullet Financiële verantwoording is opvraagbaar bij Gerrit Meutstege (info@landschapsfondsenschede.nl)

).

afstandhouder