Random image
Random image
Random image
Aantal bezoekers

Agrarisch natuurbeheer. 

 

Ook in Enschede liggen veel landbouwgronden waarop bij een natuurvriendelijk beheer ook natuur- en landschapswaarden aanwezig zijn of ontwikkeld kunnen worden. Daarvoor bestaat het Subsidiestelsel Agarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Agrarisch natuurbeheer heeft betrekking op vlakdekkend beheer. Het gaat daarbij niet om het beheer van landschapselementen, zoals houtwallen, kleine bosjes en poelen. Daarvoor gelden de groene diensten.

Voor midden Overijssel, waaronder Enschede, is de uitvoering van het subsidiestelsel voor agrarisch natuurbeheer in handen van het Collectief Midden Overijssel. Het Collectief, waarin acht agrarische natuurverenigingen samenwerken (waaronder het landschapsfonds Enschede), heeft de taak om het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in haar werkgebied te regelen. Het werkgebied  omvat de gemeenten Almelo, Borne, Dalfsen, Deventer, Enschede, Haaksbergen, Hardenberg,Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Rijssen-Holten, Twenterand en Enter-Wierden.

Klik hier voor meer informatie over agrarisch natuurbeheer in Midden Overijssel.