Random image
Random image
Random image
Aantal bezoekers

Activiteiten

 

Wat zijn de activiteiten van de Stichting Landschapsfonds Enschede?

 

De activiteiten van de Stichting Landschapsfonds Enschede zijn:

• Promotie van aanleg, herstel en beheer van landschapselementen
• Acquisitie bij grondeigenaren en grondgebruikers
• Vergroten van het fondsvermogen
• Contractenbeheer en toezicht op de naleving
• Overleg en afstemming met onder andere andere organisaties m.b.t. natuur en landschap

Bij het contractenbeheer en het toezicht op de naleving wordt de stichting ondersteund door de Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel en door Landschap Overijssel.

 

Het Landschapsfonds Enschede is samen met de gemeente Enschede en Landschap Overijssel op zoek naar een nieuwe basis voor beheer, ontwikkeling en behoud van het landschap in de toekomst. In oktober 2016 heeft het Landschapsfonds meegeschreven aan een visiedocument Groene en Blauwe Diensten 2.0. Hierin is de ambitie aangegeven om in 2018 50% van alle landschapselementen duurzaam onder beheer te hebben. Dit is wellicht te ambitieus, maar deze ambitie wordt wel omarmd als doelstelling voor de lange termijn. Daarnaast gaat het om “herstel van landschapselementen, het verbeteren van een groenblauwe dooradering die ecologisch goed functioneert en die ook bijdraagt aan de identiteit van het gebied met een herkenbaar en beleefbaar landschap”. Om deze ambitie werkelijkheid te maken is er een nieuwe aanpak nodig voor het beheer, de ontwikkeling en het behoud van het landschap. Een aanpak waarbij niet alleen agrariërs, maar ook burgers betrokken raken en zich bewust zijn van het landschap en de kwaliteit van hun leefomgeving.

Op 21 juni 2017 is onder leiding van het Atelier Overijssel met diverse belanghebbenden en belangstellenden een werksessie gehouden rondom de zoektocht naar een gedragen Enschedese aanpak voor het beheer, de ontwikkeling en het behoud van het landschap. Vragen die daarbij van belang zijn, zijn:

  • Hoe ziet het landschap van de toekomst eruit?
  • Wie draagt wat bij?
  • Hoe doe je dit samen?

Door op onderstaande link te klikken ziet u het verslag van de werksessie. De volgende stap is het maken van een uitvoeringsplan.

Verslag landschapsgesprek Enschede.