Random image
Random image
Random image
Aantal bezoekers

Achter de coulissen.

Het buitengebied van Enschede kenmerkt zich door een afwisseling van landbouwgronden, natuurgebieden, bossen en kleinschalige landschapselementen, zoals houtwallen, bosjes en poelen. Juist deze kleinschalige landschapselementen geven het buitengebied van Enschede het zo fraaie kleinschalige karakter. Het Landschapsfonds Enschede zet zich in het bijzonder in voor het onderhoud en de ontwikkeling van deze kleinschalige landschapselementen.